Priser

Timepris: kr. 2.750 eks. mva.
Denne summen vil være gjenstand for årlig justering. Evt reise- og oppholdsutgifter vil komme i tillegg.