Fagområder

Spesialområder for praksisen er fast eiendoms rettsforhold, samt plan- og bygningsrett.

Dessuten høy kompetanse innen generell forvaltningsrett og kommunalrett.

Det tas også privatrettslige oppdrag etter nærmere avtale og vurdering, f.eks. innenfor arbeidsrett, kontraktsrett, eierskifteforsikringssaker m.v.

Forsvareroppdrag kan være aktuelle avhengig av sakens art, omfang og praksisens kapasitet på det aktuelle tidspunkt.

Firmaet bistår også med eiendomsmeglingsoppdrag, og er således registrert hos Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.