Hjem

Advokatfirmaet drives som en mindre virksomhet / bigeskjeft ved siden av 100 % stilling som kommuneadvokat i Nesodden kommune.

Kapasiteten er derfor begrenset. Av hensyn til  mulige interessekonflikter og fare for det det som vil kunne oppfattes som rollesammenblanding tas ingen oppdrag på eller i tilknytning til Nesodden.

Av nevnte grunner markedsføres heller ikke advokatfirmaet aktivt på det nåværende tidspunkt. Det må også påregnes at eventuelle henvendelser angående oppdrag behandles selektivt.

Pro bono-oppdrag er tidvis aktuelle etter nærmere vurdering i det enkelte tilfelle.